Chung cư N04 Trần Duy Hưng khi hoàn thiện sẽ cung cấp cho thị trường tổng số 498 căn hộ chung cư cao cấp, phân bố từ tầng 6 – 29 của các tòa nhà thuộc dự án.

Các căn hộ N04 được thiết kế từ 2 – 3 phòng ngủ với các loại diện tích đa dạng:

 bang can ho

Bảng kê các loại căn hộ tòa A, B & C chung cư N04 Trần Duy Hưng

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng điển hình chung cư N04 Trần Duy Hưng khối A

Mặt bằng điển hình chung cư N04 Trần Duy Hưng tầng 6-28

Mặt bằng điển hình chung cư N04 Trần Duy Hưng khối B

Mặt bằng điển hình dự án N04 Trần Duy Hưng khối C

MẶT BẰNG CĂN HỘ N04 Trần Duy Hưng

1. Khối A

 • Căn 01 và 10: giống nhau về thiết kế: diện tích: 128.8m2, ban công hướng tây nam, hướng cửa đông bắc, 3 phòng ngủ, 2 phụ.
 • Căn 02 và 09: diện tích 116 m2, giống nhau về thiết kế:
  – Căn 02:       3 phòng ngủ, 2 phụ, ban công hướng tây, cửa hướng đông.
  – Căn 09:       3 phòng ngủ, 2 phụ, ban công hướng bắc, cửa hướng nam.

Mặt bằng căn hộ 2-9 khối A chung cư N04 Trần Duy Hưng

 • Căn 03 và 08: đều có diện tích 155.4 m2, giống nhau về thiết kế:
  – Căn 03: 3 phòng ngủ, 3 phụ, ban công hướng tây và đông bắc, cửa hướng đông, 1 phòng đa năng
  – Căn 08: 3 phòng ngủ, 3 phụ, ban công hướng đông-bắc, cửa hướng bắc, 1 phòng đa năng
 • Căn 04 và 7: giống nhau về thiết kế, diện tích: 93.8m2, ban công hướng đông-bắc, hướng cửa tây-nam, 2 phòng ngủ, 2 phụ.

Mặt bằng căn hộ 4-7 khối A chung cư N04 Trần Duy Hưng

– Căn 05: diện tích: 2 phòng ngủ, 2 phụ, ban công hướng đông, cửa hướng tây
– Căn 06: diện tích: 2 phòng ngủ, 2 phụ, ban công hướng bắc, cửa hướng nam

Mặt bằng căn hộ 5-6 khối A chung cư N04 Trần Duy Hưng

2. Khối B & C

Các căn hộ tòa B và C có cùng diện tích và giống nhau về thiết kế.

 • Căn 01: diện tích: 126.9 m2, 3 phòng ngủ, 2 phụ.

– Căn 1B: ban công tây-nam, cửa hướng đông-bắc
– Căn 1C: ban công tây-nam, cửa hướng đông-bắc

 • Căn 02: diện tích: 128 m2, 3 phòng ngủ, 2 phụ, ban công hướng bắc, cửa hướng nam.

– Căn 2B: ban công  tây-bắc, cửa hướng đông-nam
– Căn 2C: ban công đông-nam, cửa hướng  tây-bắc

Mặt bằng căn hộ 1-2 khối B, C - chung cư N04 Trần Duy Hưng

 • Căn 03: diện tích: 119.8 m2, 3 phòng ngủ, 2 phụ,

– Căn 3B: ban công đông-bắc, cửa hướng tây-nam.
– Căn 3C: ban công đông-bắc, cửa hướng tây-nam.

 • Căn 04: diện tích: 128 m2, 3 phòng ngủ, 2 phụ, ban công hướng bắc, cửa hướng nam.

– Căn 4B: ban công  đông-bắc, cửa hướng tây-nam.
– Căn 4C: ban công đông-bắc, cửa hướng  tây-nam.

Mặt bằng căn hộ 3-4 khối B-C chung cư N04 Trần Duy Hưng

 • Căn 05: diện tích: 125.1 m2, 3 phòng ngủ, 2 phụ,

– Căn 5B: ban công nam, cửa hướng tây-bắc.
– Căn 5C: ban công tây-nam, cửa hướng đông-nam.

 • Căn 06: diện tích: 128.3 m2, 3 phòng ngủ, 2 phụ, ban công hướng bắc, cửa hướng nam.

– Căn 6B: ban công  tây-nam, cửa hướng đông-bắc
– Căn 6C: ban công tây-nam, cửa hướng  đông-bắc

Mặt bằng căn hộ 5-6 khối B&C chung cư N04 Trần Duy Hưng